Тыва тайылбырлап тур

Бистиң чуртувуска хамаарыштыр кызыгаарлаашкыннар болуп эгелээни-биле, амыдыралга чугула херек эм-таң өректери болгаш өске-даа айтырыглар чурттакчы чонну сонуургадып турар. ТР-ниң Кадыкшыл яамызының сайыды Анатолий Югай тодаргай тайылбырны берген.

«Эш-өөр, чугула херек эм-таңны канчаар хевирлеп турарының дугайында айтырыг шупту кижилерни дүвүреткен. Мээң тайылбырым: шак ындыг эмнер күрүнениң чурум башкарылгазында турар. Ол дээрге бүдүрүкчүнүң өртээ бүрүткеттинген  болгаш, мөөңү-биле база үүрмектей садарының немелдези-дир. Дистрибьютор-даа, аптека ээлери-даа боттарының немелде өртээн салып болур, ынчалза-даа ол доктааттынган өртектен ашпас ужурлуг. Бир эвес эм-таң өртээ өскенин эскерген болзуңарза,  Кадык камгалал яамызының «изиг шугумунче» 3-43-08 азы Роскадыкшылхайгааралже  5-07-29 телефон дугаарлары езугаар дыңнадып болур силер.

#ОбъясняемРФ

Предыдущая запись
Бистиң шериглеривис эрес-дидим болгаш маадырлыг
Следующая запись
Опрос ФОМ: 73% россиян считают решение о проведении военной операции правильным
Меню