Шагаа хүрежи

Тываның күрүне университединиң дыңнадып турары-биле алырга, Шагаа байырлалы таварыштыр национал хүрешке маргылдаа эртер. Аңаа факультет бүрүзүнден 3 студент киржип, боттарының командазын тургузар.
Ук маргылдаа февраль 6-да күш-культура болгаш спорт факультединиң спортчу залынга 11 шакта эгелээр.
#тувгу #спортклуб #Шагаа2021 #хуреш #борьба #спорт #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Х Ү Р Е Ш ! Х Ү Р Е Ш ! Х Ү Р Е Ш !
Следующая запись
Сүт-Хөлдүң үлегерлиг малчыны
Меню