Саргыга удур тарылга салыры чугула

Эпидсезон эгелээнден бээр 239 саргыга ызырткан кижи бүрүткеттинген. Оларның аразында 17 харга чедир 114 уруг бар.

Вирустуг энцефалитке удур 1612 кижи тарылганы эрткен, ревакцинацияны 1958 кижиге чоруткан.

Саргыдан вирустуг энцефалитке удур эң-не эффектилиг камгалал тарылга салыры болур. Вакцинаны 2 чадага эртер, аразы 2-7 ай болур. Тарылга салган соонда, 2 неделя хире болгаш, арыг агаарже үнер.

Оон аңгыда оът-сиген кырынга олуруп болбас, бот-боттарын кичээнгейлиг хынаар, чаа үнген оът-сиген бажыңче киирбес дээш оон-даа өске бөдүүн хемчеглерни сагыыры чугула.

#клещ #клещи #тыванын_аныяктары #клещи2021#клещевойэнцефалит #клещиатакуют

Предыдущая запись
Мы продлеваем прием заявок на Форум «Восток»!
Следующая запись
В партии подвели итоги выдвижения кандидатов
Меню