Саргы үези

Тывада бир дугаар саргы энцефалиди аарыг илереттинген, Туран хоорайдан бирги классчы уруг аараанын бөгүн чазактың аппарат хуралынга Тываның кол санитар эмчизи Людмила Салчак дыңнаткан. Ниитизи-биле эрткен неделя дургузунда эмнелгелерже 180 кижи саргыга ызырткан түңнелинде, эмчи дузазы ап келген. Ол 2,8 катап көвүдээн.
Девискээрлерниң болгаш оран-саваларның санитарлыг, акарицидтиг арыглаашкынын чорударын Людмила Салчак сүмелээн. Оон аңгыда саргы энцефалиди кижиниң мага-бодунга аар-берге уржуктарлыг болурун ол сагындырган.

#клещи #саргы #клещевойэнцефалит #здоровье #дети #профилактика #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Секретарь Тувинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа о старте предварительного голосования: «Процедура голосования очень проста»
Следующая запись
Мөңгүн-Тайгада өг-бүле хораннанган
Меню