Наркотиктерге удур хүн эрткен

Бүгү делегейниң наркотиктер ажыглаары болгаш ону хоойлуга удур садып-саарары-биле демисел хүнүн таварыштыр «Бис наркотиктерге удур бис» деп акцияны республиканың хөй-ниитиниң кадыкшылы болгаш медицина профилактиказының төвү-биле кады ИХЯ-ның Тывада наркохыналда эргелели, республиканың наркологутуг диспансери организастаан.

Акция үезинде кадыкшылга шөлчүгештери ажылдап турган. Күзелдиг хамаатылар хан базыышкынын, ханда чигирниң деңнелин хынадып алыр аргалыг болган. Ол ышкаш клиниктиг психолог, психиатр-нарколог эмчи арга-сүмезин берген.

Амгы үеде Тывада хоруглуг бүдүмелдерни 29-тан 59 хар чедир назылыг кижилер ажыглап турар. Ынчалза-даа наркоманнар аразында 15 харлыглар безин бар. Ол чүүл ниитилелди дүвүретпес арга чок. Акцияның киржикчилери бо коргунчуг хамчык-биле демиселге чүгле эрге-хоойлу органнарының, медицина, социал албан черлериниң болгаш ниитилелдиң демниг чоруу херек дээрзин демдеглээннер.

Бо хүнде республиканың янзы-бүрү булуңнарының чурттакчы чону кадык амыдыралды, спортту суртаалдаан.

Алена Нан-Хоо төптүң медээзинден белеткээн.
Чуруктарны социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
Следующая запись
Аныяктар адырының ажыл-ижинде ажылдакчыларны үнелээн
Меню