Кыс уругларның эрте иштелири

Тываның ИХЯ-ның дыңнадып турары-биле алырга, республикада кыс уругларның эрте иштелири база эр-херээжен чорук таварыштыр халдавырлыг аарыглар назы четпээннер ортузунда көвүдээн.
Перинаталдыг төптүң медээзи-биле 2020 чылда 17.2% хөй назы четпээннер эрте иштелгени-биле акушер салбырлары, херээженнер эмнелгезинче барган. Эрткен чылын школага эрте иштелир чорук 24 таварылгада болган. Кыс уругларның эш-өөрү-биле деңге эртем-билиг чедип алыр аргазы чок болуп, улаштыр кижи болуп хевирлеттинеринге багай салдарлыг.
Эрткен чылын республиканың кеш-шээр аарыглар диспансеринге 15 назы четпээн уруг эмнеткен. Оларның иштинде 4 чаш бар. Бо чоруктуң бир кол чылдагааны – аныяктарның болгаш элээдилерниң кадыкшылынга хамаарыштыр харыысалга чогу база хоойлу-дүрүм талазы-биле билииниң кудузунда.
Бо бүгүнү өөренип көргеш, ИХЯ-зы школаларга, ортумак өөредилге черлеринге назы четпээннер ортузунга эрте иштелип-божуур чорукка база шээр аарыгларга удур профилактиктиг хемчеглерниң 2021-2022 чылдарда планын ажылдап кылган.
Чурукту интернеттен алган.

#профилактикараннейбеременности #подросток #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
«Чоннуң сүлдези» төлевилел Сүт-Хөл кожуунга четкен
Следующая запись
Меню