Коронавируска удур тарылга

Коронавирустуг инфекция дээрге SARS-CoV2 деп коронавирустан тывылган чидиг респираторлуг халдавырлыг аарыг.
Аарыг кайыын тыптырыл: дириг амытаннар азы аарыг кижиден.
Канчаар дамчыырыл: аарыг кижи чөдүрерге, аспырыптарга, чугааланып турда азы доозун-довурак таварыштыр вирус аарыг кижиден кадык кижиге чыпшына берип болур.
Коронавируска удур тарылга – шуптувуска чугула сорулга. Берге байдалга аарып эртериниң орнунга, аарыгны баш бурунгаар болдурбааны дээре деп билир болгай бис. Ынчангаш бүгү чонну бо халдавырлыг аарыгга удур тарылганы эртип алырын кыйгырдывыс.
Тарылганы сөөлгү 14 хонуктуң дургузунда респираторлуг вирустуг аарыгларның им-демдектери бар кижилер-биле харылзашпаан улуска салып болур.
Тарылганы кымга салып болбазыл:
— вакцинаның тургузуунда бүдү­мелдерниң кайы-бирээзинге таарышпас болза;
— үе-үе болгаш берге аллергия эртип турган болза;
— чидиг халдавырлыг азы халдавыр чок аарыглыг болза;
— хоочураан аарыгларының кеде­рээн үезинде;
— иштиг азы чаш уруг эмзирип турар болза;
— 18 хар четпээн болза.
Тарылганы кажан салдыртып болурул:
— эмчи талазындан чөпшээрелдиг болза;
— тарылга чорудуп болур тускай лицензиялыг эмнелгелерге.
Коронавируска удур тарылга ийи чадага эртер: эгезинде шыңганче эмниң 0,5 хемчээлин салыр, оон 21 хонук эрткен соонда арткан 0,5 хемчээ­лин база шыңган иштинче тарыыр.
Ховар таварылгаларда тарыдылга соонда үр эвес үе дургузунда ОРВИ аараан ышкаш демдектер тыптып болур: шыырныгар, эъди изиир, баш аарыыр. Ооң дугайында участок эмчизинге дыңнадыр. Ынчалза-даа олар дораан чиде бээр деп, эмчилер болгаш тарылганы эрткен улустуң хөй кезии чугаалап турарлар.
Кижи бүрүзүнүң кадык чурттаары – бистиң сорулгавыс. Ынчангаш силерни коронавируска удур тарылганы эрттип алырын дыңнадып тур бис.
Быжыг кадыкшылды күзедивис!
Республиканың аарыгларга
удур болгаш хөй-ниити
кадыкшылга төвү.

#стопкоронавирус #вакцинация #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Сибирь язвазындан аараан
Следующая запись
Ажылынга кызымак — амыдыралга ынак
Меню