Кадыы кошкак улус санаторлуг эмнээшкинни каяа алырыл? Оон-даа өске юридиктиг айтырыгларга харыыны ап болур

✅ Бо чылын декабрь 3-тен 12-ге чедир кадыкшылының аайы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг улуска деткимчени көргүзери-биле республиканың девискээринге декаданы чарлаан. Ында янзы-бүрү хемчеглер кирип турар.

Декада үезинде «Тува 24», «Тыва» каналдарга чиигелделиг категорияның хамаатыларынга санатор-курорт эмнээшкини болгаш келдередилгениң техниктиг херекселдери-биле хандырарын тайылбырлаар. Ол ышкаш пенсия фондузунуң ажылдакчылары ажык эжиктер хүнүн чарлаан, а кадыкшылының аайы-биле кызыгаарлыг харык-шинектиг уругларны декада үезинде специалист эмчилерге хынадып алыр арга тургустунар. Шимчээри багай уругларның бажыңнарынче үнүүшкүннерни эмчилер чорудар.

Оон аңгыда бо хүннерде халас юридиктиг консультацияны кадык камгалал яамызы болгаш «Сүмелекчи» юридиктиг төп чорудар.
Бо хүннерде стационарлыг эмнээшкин ап турар кадыы кошкак уругларга логопедтиң болгаш нугуушкуннуң мастер-класстарын кылыр.
Ниитизи-биле он хонук дургузунда кадыы кошкак улустуң чалгаараар чайы чок болур. Оларга таарыштыр культура-массалыг хемчеглерни, спортчу оюннарны санитар-эпидемиологтуг негелделер езугаар организастаар.

Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
«Күрүне ачы-дузазы» портал таварыштыр харыыны ап болур
Следующая запись
Школачылар 5 хонук өөренир бе?
Меню