Экологтуг диктантыга киржип болур

 

Россияның шупту 85 регионнарынга Бүгү-делегейниң бок артынчыларын дагын болбаазырадыр хүнде экологтуг диктантыны бижиир. Бүгү-россия чергелиг экологтуг диктант ноябрьның 15-16 хүннеринде эртер болгаш рециклингиге тураскааттынган. Он бижиир кол чылдагааны – российжилерниң экологтуг билиин болгаш культуразын бедидери база экологтуг билиглерни нептередири болур.
Экодиктантыга сая ажыг школачылар, студентилер болгаш улуг корпорацияларның, үлетпүр бүдүрүлгелериниң специалистери, бойдус хүрээлеңин камгалаар адырда эксперттер, күрүне болгаш муниципалдыг албан-хаакчыттар киржир.
Бодунуң экологтуг билиин онлайн база оффлайн хевирге хынаар аргалыг. Даштыкы чурттарның чурттакчылары ecodiktant.info домен таварыштыр кирип болур. Ук портал 2020 чылдың октябрь айның ортузунда ажылдай берген. Сайтыда экочырыдыышкын видеокичээлдери бар, ооң дузазы-биле экологтуг диктантыга белеткенип болур.
Экодиктантыны бижээн кижи бүрүзү сертификаттарны алыр, а ооң тиилекчилеринге болгаш волонтержуларга өөредилгеге ажыктыг белектерни тыпсыр.

#ЭкоДиктант #Минприроды17 #Тыва #Тува #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Аныяктар сесерлиин ажыткан
Следующая запись
В копилке ТувГУ еще одна стипендия Главы Тувы — студентка ЭФ стала победительницей престижного республиканского конкурса
Меню