Диспансеризация эрткен соонда, 120 кижини курортче эмнедири-биле чоруткан

Тес-Хем кожууннуң эмчилери диспансериязация үезинде 1695 янзы-бүрү аарыгны илереткен.

Ниитизи-биле кожууннуң девискээринге 2579 кижи диспансеризацияны эртер ужурлуг. Амгы үеде 1852 кижи эрткен. Оларның 768-и эр кижи, 1084 херээжен кижи болган.

Диспансериязация үезинде эмиг бестерин 160 кижи хынаткан, оларның аразында 6 кижиде патологтуг хажыдыышкыннар бар болган. Ижин-баар, биче таз дээш оон-даа өске аарыгларны илередири-биле УЗИ хыналдазын 59 кижи эрткен, оларның 36-да патологтуг хажыдыышкыннар бар. Ол ышкаш бүгү талалыг эмчи хыналдазын өске-даа органнар аайы-биле чоруткан.
Аарыгларның тыптып турар чылдагааны: шын эвес чемненилге, семириири, хан базыышкынының улуу, шимченмези база таакпылаары.

Тес-Хем кожууннуң чагыргазының дыңнадып турары-биле алырга, чурттакчы чонунуң кадыкшылын бөлүктерге аңгылаан:
Кадыкшыл байдалының I бөлүү – 48 кижи.
Кадыкшыл байдалының II бөлүү – 556 кижи.
Кадыкшыл байдалының III А бөлүү — 1355
Кадыкшыл байдалының III Б бөлүү — 340.
Немелде хыналдаже 7 кижини чоруткан.
Санатор-курорт эмнээшкинче 120 кижини чоруткан.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
«Профессионалитет»: Единый День открытых дверей!
Следующая запись
Эң-не эрес-кежээ чаштар Тывада чурттап турар
Меню