ЧОННУҢ КАДЫКШЫЛЫ БИРГИ ЧЕРДЕ

Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин РФ-тиң Федералдыг Хуралынга бодунуң чаңчылчаан Айыткалында өске арткан чүүлдер-биле чергелештир чурттакчы чоннуң кадыкшылынга хамаарыштыр база чугаалаан. Ооң дугайында бистиң республикавыстың хөй-ниити, күрүне ажылдакчылары, күүсекчи эрге-чагырга органнарының төлээлери комментарийлерни берип турар.
«Дүүн Россияның Президентизи Владимир Путин бодунуң чыл санында Айыткалынга социал айтырыглар талазынга база чыл дургузунда инфраструктураның сайзыралынга хамаарыштыр доктааган. Демография адырында нарын байдал тургустунганын ол демдеглээн. Ооң чугаазы-биле алырга, Россияга пандемияның уржуундан кижиниң чурттап болгу дег ортумак назыны кызырылган. Ам чурттакчы чоннуң санын катап көвүдедири-биле стратегтиг сорулганы салган. Ынчангаш чурттуң Баштыңы нацияның кадык амыдыралынче, демографтыг проблемаларны шиитпирлээринче угланган хемчеглерни чугаалаан. Бо таварылгада чурттакчы чоннуң вакциянация эртери кол дээрзи чугаажок» — деп,Тываның спорт яамызының сайыды Субудай Монгуш бодунуң блогунда бижээн.

#Послание #Путин #Россия #Тыва #Тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
ПРЕЗИДЕНТИНИҢ АЙЫТКАЛЫНДАН
Следующая запись
СОЛАНГЫ ТАМЧАЙ: В. ПУТИН ӨӨРЕДИЛГЕ АДЫРЫНЧЕ ОНЗА КИЧЭЭНГЕЙНИ УГЛААН
Меню