Чайгы үеде хем-суг эриинге уругларның айыыл чок чоруу

Чайгы дыштанылга кидин түлүк. Уруглар дыштанып, ойнап, эштип, хүнге дөгээленип, хөөлбек-сугларга хөглээрлер. Бо үеде уругларны карак огу дег камгалааны дээре. Бичии-ле черден сугга айыыл тургустунуп болур. Ынчангаш хем-хөл эрииниң чанынга айыыл чок чорукту шуут уттуп болбас база өскелерге дуза кадарынга белен болуру чугула.

ТР-де Хамааты камгалалы болгаш онза байдалдар албанының дыңнадып турары-биле алырга, хем-суг айыылынга хамаарыштыр профилактиктиг ажылдарны чорудуп эгелээн. Чоокта чаа Кызыл хоорайга ук албанның суг объектилеринге профилактика килдизиниң ажылдакчылары ТывКУ-нуң студентилери-биле кады сугга эштириниң сезонунда хамаатыларның айыыл чок чоруунга хамаарыштыр хемчегни чоруткан. Студент эки турачылар хоорайның чурттакчы чонунга эштип турган үезинде амы-тынын камгалаары-биле дүрүмнерни, сугга дүшкен кижини канчаар камгалаарын, кылымал тынышты шын кылырын болгаш чүрекче дорт эвес массажты кылыр тайылбырларны кылган.

Онза байдалдар албанының специалистериниң чугаалааны-биле алырга, эштиринге таарымчалыг, чоок-кавыда камгалакчыларлыг черни шилип алыры чугула. Ол ышкаш бичии чаштар камгалал чаактардан, эрик кыдыындан шымнып, сугже шураары хоруглуг. Бо таварылгада сугга уругларның айыыл чок чоруу кол черни ээлеп турар. Ынчангаш ада-иени чаш уругларын хем-суг кыдыынга хайгаарал чокка арттырбазын кыйгырган.

#лето #отдых #дети #безопасностьдетей #безопасность #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
В Туве оценили возможности законопроекта против онлайн-пиратов
Следующая запись
Пожарная безопасность в летний период
Меню