Араганың кадыкшылга хоразы

Арага кижиниң чүгле иштики органнарынга хоралыг эес, а угаан-медерелинге база багай салдарлыг. Ол дугайында терапевт эмчи Изабелла Сереп мынчаар тайылбырлаан:

— Алкоголизм дээрге кижиниң арагаже психиктиг болгш физиологтуг сундузу-дур. Арагаже кире берген кижи ишкен арагазының кайы хирезин-даа, шынарын-даа хынап шыдавас апаар. Оон аңгыда эзиртир суксунну хөй ишкен тудум, каржы-дерзии аажы-чаң тыптыр. Арага организмниң шупту органнарынга хоралыг. Баар, бүүрек, чүрек, хан-дамыр болгаш угаан-медерел баксыраар. Эң-не нептереңгей аарыгларның аразында цирроз, инсульт, инфаркт бар.

Улуг-Хем кожууннуң төп эмнелгезиниң медээзинден Алена НАН-ХОО белеткээн.

#профилактика_алкоголизма

Предыдущая запись
Алдыгы классчылар экологтуг акцияга киришкеннер
Следующая запись
Улуг Тиилелгениң хүнүнге
Меню