Аныяктар кадык амыдырал дээш

#эки_турачылар_кадыкшыл

«Мээң найысылалым» аныяктарның хөй-ниити организациязының идепкейжилери Кызыл хоорайның Арбат шөлүнге «Таакпыга удур бис!» деп профилактиктиг акцияны чоруткан. Аныяктар Арбат шөлүнде чурттакчы чонга профилактиктиг тайылырны чорутпушаан, таакпының хоразының дугайында буклеттерни үлээн. Эки турачылар таакпыдан ойталаарын кыйгырып, бир хүнде тырткан сигаретаның кадыкшылга хоралыын болгаш ооң уржуундан чуртталга кызырлып болурун тайылбырлаан.

Предыдущая запись
Ажылынга ынак, амыдыралынга кызымак
Следующая запись
Үндезин чоннарның фестивалы эрткен
Меню