Ак-Талда ФАП-тың тудуу доостур

Чеди-Хөл кожууннуң Ак-Тал сумузунда ФАП-тың тудуу дооступ турар. Ону «Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң иштинде «Кадык камгалалының бирги звенозунуң модернизациязы» регионалдыг төлевилел езугаар туткан. ФАП амгы үениң хевири-биле туттунган болгаш, ынаар өске-даа национал төлевилелдер кирип турар. Чижээ: кадык камгалалының чурагайлыг кезээ, чүрек-дамыр аарыглары-биле демисел база бирги эмчи-санитар дуза.

Кадык камгалалының информатизациязы программа езугаар ФАП-тарга телемедицина консультациязы ажылдаар, автоматчыткан ажыл олуттары көдээниң чонунга электроннуг карталарны ажыдар арганы тургузар.

2023 чылдан тура пациент бүрүзү Күрүне ачы-дузазы таварыштыр хууда кабинединден шинчилелдериниң түңнелдери-биле таныжып болур. Көдээниң чурттакчы чону суурундан үнмейн, хоорайжылар ышкаш тускай специалист эмчилерниң консультациязын алыр аргалыг апаар. Оон аңгыда кадык камгалалынга хамаарышкан профилактиктиг программа-биле таныжып, диспансеризацияны эрткеш, онлайн-консультацияны ап болур. Диспансеризацияның бирги чадазын көдээ суурларның чурттакчылары ФАП-тарга эртип алыр апаар.

«Чүрек-дамыр аарыглары-биле демисел» угланыышкын-биле суурларның чурттакчылары ФАП-тарга ЭКГ-шинчилелин эртер болгаш, ооң түңнелин № 1 республика эмнелгезинде кардиология салбырынче дорт дамчыдар.

Чеди-Хөл кожууннуң Ак-Тал сумузунда муң ажыг чурттакчы бар, кожуун төвүнден 22 км ырак черде турар болгаш, чедери берге, ырак-узак суурларга хамааржыр.

#нацпроекты

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
663 кг макулатураны чыгган
Следующая запись
Херээжен аас-кежикти Бии-Хемден тып болур
Меню