Волонтержулар онлайн-бадылаашкынны айтып бээр

Чаа-Хөл кожууннуң эки турачылары «Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» күрүне программазы езугаар объектилерни бадылаарынга дузалажып турар. Онлайн-бадылаашкын каш-ла хонгаш төнер. Ынчангаш чер-черлерде эки турачылар улуг назылыгларга «Күрүне ачы-дузазы» порталы таварыштыр бадылаашкынга киржирин айтып берип турар.

Предыдущая запись
А как вы относитесь к таким переменам?
Следующая запись
Кто же лучше всех? В ТувГУ определяют победителя конкурса «Лучшая академическая группа»
Меню