ТывКУ-нуң студентилери #МыВместе шимчээшкинниң регионалдыг штавында ажылдап турар

ТывКУ-нуң парлалга албанының дыңнадып турары-биле алырга, студенчи отрядтарның кежигүннери #МыВместе шимчээшкинниң регионалдыг штавының ажыл-чорудулгазында идепкейлиг киржип турарлар. Студентилер график езугаар дежурныйлап, чурттакчы чоннуң чыгган гуманитарлыг дузазын аңгы-аңгы хаптарга үлей суккулааш, долу эвес мобилизация езугаар кыйгыртканнарның өг-бүлезинде чедирип турарлар.

«Бир эвес ачы-дуза чедирер деп бодаар болзуңарза, +7 (394) 222-91-05 телефон дугаары-биле харылзажыр азы Дружба кудумчузу, бажың 3 в, кв. 1 адреске кээп болур» — деп, «Капелька» студотрядтың командири Ачыты Сюрюнот чугаалаан.

Предыдущая запись
Улуг-Хемниң Кадын-башкызын болгаш Ноян-башкызын илереткен
Следующая запись
В Чаа-Хольском районе готовятся к зиме
Меню