Тес-Хемниң араттары аъттарны белекке берген

«Ирбис» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң удуртукчузу Валерий Белчит база «Чодураа» ААН-ның даргазы Омак Балдыржаа Россияның чепсектиг күштериниң Кызыл хоорайда 55115 дугаарлыг кезээниң шериг бригадазынга, эрес-дидими-биле камгалакчы хүлээлгезин күүседип турар оолдарывыска дузаламчы кылдыр Тес-Хем кожууннуң чонунуң мурнундан 2 аътты бергеннер.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#СвоихНеБросаем #ZaРодину #ZaМир

Предыдущая запись
Чайын 153 лагерьге 16 муң ажыг уруг дыштаныр
Следующая запись
Кундустуг суурда ФАП тудуу эгелээн
Меню