Школачыларга «DOBRO.RU» порталдың дугайында тайылбырлаан

#тыванын_аныяктары_волонтерлар

«Тываның буянныг чүректери» шимчээшкинниң идепкейжилери Тывада Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелдиң деткимчези-биле Кызылдың № 8 школазының үстүкү классчыларынга «DOBRO.RU» порталдың дугайында тайылбырны кылган. Эки турачы школачыларның «Буянныг чоруктуң кичээлдериниң» иштинде хөй-ниити ажылдарынга киржилгезин болгаш ук порталдың информастыг системазынга ажылдаарының онзагайларын сайгарып чугаалашкан.

«Буянныг чорук кичээлинге» 40 хире өөренкичи киришкенин сагындыраал. Олар чүгле порталга бүрүткедип эвес,а төлевилелдерни, хемчеглерни киирип, ону эдип өөренген. Ол ышкаш волонтержуларның электроннуг дневниги-биле ажылдаарын база эки турачы ажыл-чорудулгазының организатору болурунга чедир билигни алганнар.
Волонтержулар чурттуң дээди өөредилге черлеринче дужаап кирерде, чиигелделиг болурун сагындыраал.
Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
По всей стране открыты пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса
Следующая запись
Чаа-хөлчүлер чурттуң баштыңын деткээн
Меню