#МыВместе штабтың эки турачылары ажылын уламчылап турар

#МыВместе штабтың эки турачылары ажылын уламчылап турар. Олар мөөңнээшкин езугаар кыйгыртканнарның өг-бүлезинге ачы-дуза чедирери-биле, 148 шоодай аъш-чемни чыгган.

Мөңгүн-Тайга — 23 шоодай;
Каа-Хем — 50;
Кызыл — 23;
Бай-Тайга — 10;
Кызыл хоорай — 25;
Ак-Довурак хоорай — 15;
Барыын-Хемчик — 25.

Аъш-чемни чыырынга #ОНФ|РеспубликаТыва|Тува, «МОЯ СТОЛИЦА» хөй-ниити организацияларының идепкейжилери болгаш «Новые люди» аныяктар партиязының кежигүннери киришкен.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию с 1 ноября
Следующая запись
Мээң төөгүм. Мээң маадырларым. Мээң чуртум. Келир үениң патриотчулары!
Меню