Москваның студентилери

Москва хоорайда өөренип чоруур тыва студентилер «Найырал болгаш чогаадыкчы чорук кызыгаар чок» деп Подмосковьеде кадыының аайы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларлыг ада-иелер Ассоциациязының эрттирген XII-ги фестивалынга киришкен. Идепкейлиг студентилер ук фестивальды организастаарынга дузалашпышаан, «Тыным алган аъдым» деп танцыны бараалгатканнар.

Предыдущая запись
Тыва чаагайжыдылга объектилерин бадылаар талазы-биле эң идепкейжи регионнар санынче кирген
Следующая запись
2022 чылда “Көдээ суурнуң башкызы” программага киржиринче Тывадан 18 башкы кордап турар
Меню