Хуулгаазынныг делегейни тургусканнар

Башкы колледжизиниң сургуулдары Кызылдың уруглар бажыңының чаштарынга байырлалды эрттирген.
Чайның бирги хүнү чаштарга уттундурбас кылдыр артар. Ада-иелер уругларынга белектерни садар, чигирзиг чемнер-биле өөртүр, паркка дыштанырлар.

Кызылдың уруглар бажыңында чаштарга база бо хүн уттундурбас. Оларга тоолдарның маадырлары – Буратино, Кызыл бөртчүгеш, Аза-кадай аалдап келген.

Хуулгаазыннныг делегейни уругларга башкы колледжизиниң сургуулдары организастаан. Келир үениң башкылары «Уруглар магаданчыг чараш, тоолчургу, оюн-тоглаалыг, ыры-хөгжүмнүг, чуруктарлыг, чогаадыкчы делегейге чурттаар ужурлуг» деп, В. Сухомлинскийниң сөстерин эки билирлер.
Байырлал, шынап-ла, солун эрткен. Чаштарның арыннарында каткы-хөг чайнаан. Сургуулдар уруглар-биле деңге ойнап, мөөрейлерге адааннажып, асфальтыга чуруктарны чураан.

ТывКУ-нуң медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Сесерлигжилерниң чагыы күүсеттинер
Следующая запись
Чаптанчыг чаштар самнап хөглээн
Меню