Хостуг хүрешке Россия чемпионадында тыва эки турачылар

Тывага болур хостуг хүрешке Россия чемпионадынга 50 эки турачы оолдар, уруглар аңгы-аңгы регионнардан келген спортчуларга болгаш организаторларга дузалаар. Олар барык бир ай дургузунда өөредилгени эрткен. Кижи бүрүзү тестированиени дужаап, эки турачы болур эргени алган. Олар Тываның төөгүзүнүң, спортчуларының дугайында болгаш тускай этиктиг нормаларны билип алган.

Оларның аразында «Феникс», «Капелька», «Дуза», «Альфа», Авокадо» болгаш «Взлент» ТывКУ-нуң студенчи отрядтарының дайынчылары хостуг хүрешке Россия чемпионадынга волонтерлар кылдыр киржир.

Тыва эки турачылар чаңгыс аай хептерни алган. Оларның чамдыктары эки турачы ажылын эгелей берген. Дүүн Якутияның 40 төлээзи Тывада чедип келген болгаш, спортчу маргылдааларга белеткенип эгелээн.

«Якутиядан 40 кижи чедип келген. Оларны аай-дедир үдеп, чурттаар черин, спортчу белеткел эртер залдарын, аъштанып-чемненир черлерин таныштырып тур бис» — деп, Азиана Увангур «ТА»-ның редакторунга дыңнаткан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

#чемпионатРоссия #спорт #тыванын_аныяктары #волонтерлар

Предыдущая запись
Каникулы с ТувГУ. Летняя научная школа «Юный программист» – лучшее место для погружения детей в мир IT — технологий
Следующая запись
Менди Наксыл: «За семь лет мы расширились с помещения 20 квадратов в 200»
Меню