Эки турачылар кырган-авага дузалашкан

Кызыл хоорайның чурттакчызы Нина Алексеевна «Тываның буянныг чүректери» аныяктар шимчээшкининиң эки турачыларындан дузаны дилээн. Улуг назылыг кырган-аваның квартиразының балконун, соңгаларын волонтержулар изиг күзелдии-биле аштап-арыглаан. Оон аңгыда аныяктар арыг соңга пөстерин азып, бажың иштиниң доозунун аштаан.

«Кижилерге дуза кадарынга ынак мен» төлевилелдиң иштинде улуг назылыг өгбелеривисче кичээнгейни хүн бүрүде углаарын кызыдып турар бис. Бо удаада Нина Алексеевнаның бажыңының иштин аштап-арыглаарынга дузалаштывыс. Ол кадыкшылының аайы-биле боду ону кылып шыдавас апарган. Ынчалза-даа бис аңаа дуза кадып келгенивиске, өөрүп тур бис. Моон-даа соңгаар дуза херек апаар болза, бистиң-биле харылзажып турар кылдыр дугуруштувус» — деп, «Тываның буянныг чүректери» аныяктар шимчээшкининиң удуртукчузу Артыш Монгуш чугаалаан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
«Бессмертный полк» в России в 2022 году пройдет в очном формате
Следующая запись
«Единая Россия» запускает акцию по сбору и доставке семян и саженцев на Донбасс
Меню