Дуза кадарынга ынак мен

Москваның «Манеж» Төп делгелге залынга #МЫВМЕСТЕ/Бискадыбис Бүгү-делегей чергелиг шуулган чоокта чаа болуп эрткен. Аңаа 40 ажыг чурттардан эки турачылар киржип келген. Аңаа журналистер, блогерлер, социал бизнестиң төлээлери «Ниити сорулгалар дээш кады ажылдажылга» деп идеяны каттыштырган. Шуулган #МЫВМЕСТЕ акцияның идея­ларын уламчылап, кыска үе дургузунда янзы-бүрү социал статустуң кижилерин чаңгыс демниг кылдыр демнештирген.
Киржикчилер РФ-тиң Чазак Даргазының оралакчызы Татьяна Голикова, РФ-тиң Президент Администрациязының удуртукчузу Сергей Кириенко, РФ-тиң культура яамызының сайыды Ольга Любимова, спорт сайыды Олег Матыцин болгаш оон-даа өскелер-биле ужурашкан. Сессия­ларга пандемия үезинде социал кады ажылдажылганың, өскүс уругларга хамаарышкан база фудшерингиниң сайзыралы дээн ышкаш чидиг айтырыгларны чугаалашкан.

Ол ышкаш шуулган үезинде #МЫВМЕСТЕ Премияның тиилекчилерин болгаш лауреаттарын номинациялар аайы-биле шаң­наан.
Бүгү-делегей чергелиг шуулганга Тывадан ТР-ниң Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелден, «Аныяк Гвардия» хөй-ниити организациязындан, «Кызыл крес­тен», «Эмчи волонтерлар», Улусчу фронтунуң аныяктары, «Тываның буянныг чүректери» аныяктар шимчээшкининиң төлээ­лери болгаш оон-даа өске аныяктар киришкен.

Самир Аспан-оол, «Аныяк Гвардия» хөй-нии­ти организациязының удуртукчузу: — Москвага эрткен «Бис кады бис» хамааты киржилгениң шуулганынга Тываның мурнундан делегацияже бистиң аныяктарывыс база киргени өөрүнчүг. Шуулганның ажылы социал кады ажылдажылгаже угланган. Ол ышкаш коммерцияга хамаарышпас секторнуң лидерлерин чыып, социал харыысалгалыг сайгарлыкчы чоруктуң болгаш индустрияның хөгжүлдезинге хамаарыштыр өөредиглиг шөлчүгештерни эрттирген. Тывадан барган киржикчилер шупту шуулганның өөредиглиг программазынга идепкейлиг киришкен бис. Аңаа чаа билиглерни ап, өске регионнарның аныяктары-биле арга-дуржулгавысты солчуп, солун идеялар-биле чалгынналган келдивис.

Алена НАН-ХОО.

Предыдущая запись
Журналист из Тувы примет участие в пресс- конференции президента РФ
Следующая запись
Государственные награды вручил Глава Тувы Владислав Ховалыг
Меню