#БИСКАДЫБИС — чоок улузунга дуза чугула херек

Долу эвес мөөңнээшкин езугаар тускай шериг операциязынче кыйгырткан чаңгыс чер-чурттугларывыстың өг-бүлелеринге дузалаар ажыл чер-черлерде уламчылап турар. Ооң база бир чижээ, Тожу кожууннуң студентилериниң ачы-дузазын Тываның өөредилге сайыды Ирина Биче-оол таныштырган.

«Тожу кожуунда Тываның даг-техниктиг техникумунуң студентилери долу эвес мобилизацияга таварышкан чаңгыс чер-чурттугларының өг-бүлелеринге бүгү талалыг деткимчени көргүзүп турар. Волонтерлар кандыг-даа дуза чедиреринден чажам дивес.

Бо неделяда эки турачы студентилеривис 2 өг-бүлеге дузалашкан: харны аштааш, ыяшты чарган, ооң соонда ону чараштыр чыый салган. Ол ышкаш бажыңның аар-саар өске-даа ажылдарынга дузалашкан. Ол дээрге чаңгыс удаа эвес ажыл болур, идепкейжи оолдар, уруглар чаңгыс чер-чурттугларын шефке алган.

«Үргүлчү харылзаада турар бис, өг-бүлелер чаңгыс эвес удаа дузаны дилеп турар. Биске бүзүреп, идегеп турары дээш четтиргенивисти илереттивис. Чаңгыс чер-чурттугларывыска ажык-дуза чедирери — биске өөрүнчүг» — деп, эки турачылар дыңнаткан. Эр хей, оолдар!» — деп, сайыт бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Өвүрде аныяк эмчи
Следующая запись
Минкультуры России и Фонд кино запустят линейку документальных фильмов о спецоперации
Меню