Аржаанчыларга арт кырынга дыштаныр чер

Аржаан сумузунуң чурттакчылары боттарының күжү-биле «Бора-Даа» арт кырында дыштаныр беседканы кылып алганнар. Тудуг материалдары садарынга «Энелер» пенсионерлер эвилели, Аржаан ортумак школазының коллективи, «Алёнушка» уруглар сады, культура ажылдакчылары база Тарлаг, Аржаан сумуларның чагырга черлериниң ажылдакчылары деткикчилээн.

«Ачы-буян чедирип тургаш, силер чүгле материалдыг дузаны көргүзүп эвес, а өскелерге өөрүшкүнү база сөңнеп турар силер. Беседканы тудуп үндүреринге дузалашкан эки турачыларывыска, культура ажылдакчыларынга, чагырга ажылдакчыларынга четтиргенивисти илереттивис. Силерниң буянныг чорууңар хөй-хөй катап эглип кээр болзун. Ажыл-амыдыралыңарга чедиишкиннерни күзедивис» — деп, аржаанчылар чугаалаан.

Предыдущая запись
«Тиилелгениң соңгалары» бүгү Россия чергелиг акцияда тыва өөреникчилер киржип турар
Следующая запись
Тыва кыстар Сибирьниң тергииннери
Меню