Тес-Хемде уругларның айыыл чок дыштанылгазы

Тес-Хем кожуунда уругларның чайгы дыштанылгазы ажыктыг эртип турар. Хүндүскү дыштанылга лагерьлеринде уруглар тыва чоннуң чаагай езу-чаңчылдарын сагып өөренмишаан, спортчу шөлчүгеште ойнап, арыг агаарда кадыкшылын быжыктырып турарлар. Хостуг үезинде уруглар «Айыыл чок чай» деп темага чуруктарны чураан.

#БезопасноеДетство

Предыдущая запись
Хостуг хүрешке Россия чемпионадының мөгелери деңзи эртип турар
Следующая запись
«Единая Россия» предложила ввести дополнительные механизмы защиты прав дольщиков
Меню