Сайлыкмаа Комбу: «Шүлүк дээрге арыг сеткил-дир»

Бүгү делегейниң шүлүк чогаалын бижип чоруур ховар салым-чаяанныг кижилерниң байырлалы болуп турар. Бо удаада республиканың өөредилге черлеринде студентилер-биле ужуражылгаларны «Тываның чогаалчылар эвилелиниң» кежигүннери организастаан.

Сайлыкмаа Комбу, Тываның чогаалчылар эвилелиниң даргазы:

«Март 21 — бүгү делегейниң шүлүк чогаалчының хүнү. Бүгү делегейниң шүлүкчүлери-биле кады хензиг биче Тывавыстың каш санныг шүлүкчүлери база байырлап турар. Бөгүн шүлүкчүлер бүрүзү боттарының шүлүктерин номчуп, чер-черлерде ужуражылгаларны эрттирип турар.

Шүлүк дээрге төөгү-дүр. Шүлүктен бүгү төөгүнү билип ап болур бис. Шүлүк дээрге арыг сеткил, кижиниң миниишкининиң эң-не дээдизи, арыг сеткили шүлүкте сиңген, ында илереттинген. Шүлүк дээрге бо хүнде, келир үеде база эрткен үеде чуртталгавыс-тыр» — деп, уран-чечен сөстерни ол аныяк номчукчуларга дамчыткан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Предыдущая запись
21 житель Тувы участвует в молодежном направлении проекта Мастера гостеприимства
Следующая запись
В микрорайоне Спутник начали планировку территории под дома первого этапа
Меню