Чогаалчыларның байырлалын демдеглеп турар

Улусчу чогаадылга бажыңында Тываның чогаалчылар эвилелиниң 80 чылынга тураскааткан байырлыг хурал болган.

Бо хемчегге киржир дээш РФ-тиң Чогаалчылар эвилелиниң баштаар чериниң даргазы, шериг журнализи, курлавырда полковник, афганчы, Россияның Президентизиниң чанында кижиниң эргелерин камгалаар чөвүлелдиң кежигүнү Николай Иванов Тывада келген.

Хүндүлүг аалчыны сүттүг шай база ак кадактар-биле Тываның Улустуң чогаалчызы Черлиг-оол Куулар, Тыванын Чогаалчылар эвилели (Сайлыкмаа Комбу) «ТР-ниң дайынчы акы-дуңмалышкы» хөй-ниити организациязының кежигүннери уткуп алган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#чогаалчылар80чылтыва

Предыдущая запись
Чогаал ажылынче аныяктарны хаара тудар
Следующая запись
Поддержи бойцов из Тувы! Прими участие в региональном сборе «Все для Победы!»
Меню