Азия төвүнге ужуражылгалар

Сентябрь 7-10 хүннеринде Тывага «Азияның төвүнге ужуражылгалар» регионнар аразының этниктиг байырлалдар болгаш езулалдар фестивалы болур. Аңаа Алтай, Хакас республикалардан, Красноярк, Алтай крайлардан, Иркутск, Новосибирск, Кемеров областьтардан аалчылар кээр. Хемчегниң организакчылары – «Онза» регионалдыг хөй-ниити организациязы болгаш Республиканың Улусчу чогаадылга төвү. Фестивальды «Россияның культураы фондузу» организациязының болгаш Тываның Культура яамызының грант деткимчези-биле эрттирип турар.

Этниктиг байырлалдар болгаш езулалдар фестивалы Россияда чоннарның культурлуг өнчүзү чылдың иштинде эртип турар. Чараш езу-чаңчылдар байырлалын чаңчылчаан чаагай езулалдарны кадагалап арттырып, ону улам сайзырадыр сорулга-биле эрттирер. Оон аңгыда чоннарның аразының харылзааларын быжыглап, оларның эп-найыралын, демин көргүзер.

Этниктиг байырлалдарны катап диргизип, ону сайзырадыры – этнотуризмниң хөгжүүрүнге ужур-дузалыг.

Предыдущая запись
В Туве появится первая «умная» спортивная площадка
Следующая запись
Правительство расширило программу поддержки рынка труда для безработных граждан до 30 лет
Меню