Бо хүн Чуковский аттыг ном саңында «БиблиоХүн» болуп эрткен

«Шайлаарак деп шөл тургузуп алгаш уругларга канчалдыр тыва шоколад кылырын айтып көргүскен бис. 8 уруг идекпейлиг киришкен. Россий чергелиг «БиблиоДүн» деп акцияны дүъште эттирип турар ужурувус, уругларны кежээ чыыр эргевис чок, ынчангаш «БиблиоХүн» кылдыр эттирдивис», — деп Монгуш Евгения Владимировна — организацтыг медотик килдизиниң удуртукчузу чугаалады.
Шойгу Самбыла биле Чинчи-Шуру Данзын-оол мастер-класска сонуургап киришкеш, чигирзиг чемнерин ап алганнар.

Предыдущая запись
Чавага кыс кижиниң шагдан тура каасталга эдилели
Следующая запись
29 мая во Дворце молодёжи проводится первая ярмарка-маркет «Bazaar Art-shopping»
Меню