Шын эвес чүүлду кылган

Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи Игнат Артёменкону блогер Александр Навальный саттыныкчы, чашпаачы деп бак көрген. Хоочунну куду көргени дээш А. Навальныйны Москва хоорайның Бабушкин судунда херээн көрүп турар.

Ук таварылга дугайында тывада бир билдингир, хүндүткелдиг кижилерниң бирээзи, ТР-ниң Ушу Федерациязының оралакчы даргазы Роберт Александрович Күнзектиң бодалы-биле #Тыванын_аныяктары солун үлешкен.

«Ол дугайында интернеттен ужу-кыдыын дыңнадым, көрдүм. Кижилерни анаа-ла хомудадып болбас чүве-дир ийин. А Ада-чурттуң улуг дайынының хоочунун хомудадыры оон артык чараш эвес херек-тир. Навальный шуут шын эвес чүве кылган деп бодаар мен» — деп, ол чугаалаан.
#тыванын_аныяктары
#защитимветеранов #ямыигнатартеменко

Предыдущая запись
Хоочунну базындырбас бис!
Следующая запись
Сигналы весны на спутниках связи
Меню