С.К. Шойгу — Тывада

«Сергей Кужугетович-биле кады Камгалал яамызының хөгжүдүп турар объектилерин кезип көрдүвүс. Ол дээрге, бир дугаарында, 55-ки даг-адыгжы бригадазы болгаш шериг хоорайжыгажының ажыл-агыйынга база  тудугга хамаарышкан айтырыглар болур. Ол бодунуң ажылдакчыларынга даалгаларны берген. Сайыт президент училищезиниң кадеттери-биле ужуражыр арганы эрттирбээни чугаажок. Бистиң көдээден ажы-төлүвүс училищеже кирип ап, өөренип турарынга бүзүрээн. Ында олар тергиин билиглерни ап, даштыкы дылдарны өөренип, амгы үениң компьютерлиг технологияларын сайгарып, уран чүүлдү, хол ижин кылып, шериг-патриотиктиг төлевилелдерде киржип турар. Чаңгыс сөс-биле чугаалаарга, уруглар мында бүгү талалыг сайзыралды алган. Башкыларның ажыл-чорудулгазының шынары база өөреникчилерниң билии сайыттың сеткилинге кирген. Ол дыштанып болур турган, дыштаныр хүннерни тургузуп алыры, ылаңгыя Президент-биле, ындыг амыр эвес. Ынчалза-даа Сергей Кужугетовичиниң аажы-чаңы ындыг – аңаа бүгү ажыл-иш сонуурганчыг. Улуг-даа, бичии-даа, эң ылаңгыя ол чаңгыс чер-чурттуглары, төрээн Тывазы-биле холбаалыг болза. Ынчангаш шуптузун бодунуң караа-биле көргени дээре деп санаар. Ажыл кайы хире чоруп турарыл? Шупту сеткилинден кылдынган бе деп шынзыгар база чүнүң-биле дузалап болурун илередир» — деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Камгалал сайыды Сергей Шойгунуң Владимир Путин-биле Тывада дыштанып келгениниң дугайында бодунуң блогунда бижээн.

 

#Минобороны #Шойгу #Россия #Тыва #Караоол

Предыдущая запись
Обращения дзун-хемчикцев оперативно приняты к исполнению
Следующая запись
Час Земли — самая массовая экологическая акция на планете
Меню