Росгвардейжилер башкыларынга байыр чедирген

Чылдың-на октябрь 5 те Росгвардияның дайынчылары башкыларынга ужуражып, байыр чедирер чаңчылын утпаан. Бо удаада боодал чечектер-биле даңгаар эртен Росгвардияның ОВО ажылдакчылары ажыл хүнүн эгелээн. 2015 чылда Кызылдың дугаары 9 гимназиязын чедиишкинниг дооскан  Артыш Данзын удуртукчу башкызы Чечек Алдын-ооловна Сарыгларны школа чанынга уткуп, байыр чедирген. Чылыг-чымчак ужуражылганы башкы манавааны илдең. Боодал чечекти өөреникчизи сунуп, чымыштыг ажыл-ижи үре-түңнелдиг болурун сеткилиниң ханызындан күзээн.

Росгвардияның аныяк салгалы күскү башкылар байырлалын улаштыр школаларже барып демдеглеп, өөреникчилерге тускай кижизидикчи кижиге хүндүткел дугайында кичээлдерни эрттирген.

 Росгвардияның парлалга албаны

Предыдущая запись
1 октября вступил в силу закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат
Следующая запись
«Добрые Сердца Тувы» помогают семьям военнослужащих подготовиться к зиме
Меню