Патриотчу кижизидилге дугайында

Россияда чыл санында февраль 15-тиң хүнүнде Афганистандан совет шериглерни үндүрген хүнүн демдеглеп турар. 1989 чылда Совет Эвилелиниң чазаа ук чурттуң девискээринден шериин үндүрген. Афган дайынынга бистиң 12 чаңгыс чер-чурттугларывыс амы-тынныдан чарылган, а ээп келгеннерниң аразында безин дайынның уржуундан оңгарылбаан улус хөй. Афган дайынының киржикчилерин Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилеринге анаа эвес деңнээн. Ынчангаш аныяк-өскенге патриотчу кижизидилгезинге оларның эрес-дидим чоруун чугаалап, үлегерге алыры чугула.

Предыдущая запись
Республикага Шагаа эки эрткен
Следующая запись
Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочунун саттыныкчы база чашпаачы деп бак сөглээн
Меню