Мээң төөгүм. Мээң маадырларым. Мээң чуртум. Келир үениң патриотчулары!

Мээң төөгүм. Мээң маадырларым. Мээң чуртум. Келир үениң патриотчулары! Шак мындыг сөстерниң адаа-биле Тывага массалыы-биле Юнармияның одуруунче уруглар кирген.

Республиканың янзы-бүрү школаларындан 418 өөреникчи юнармейжи акы-дуңмалышкы даңгыракты берип, ук организацияның кежигүннери болган.

Юнармейжилерниң байырлыг ыдыктаашкын езулалын Кызыл хоорайның дугаары 17, 11 школалары, 5 дугаар гимназия, 15 дугаар лицей, Сарыг-Сеп школазы, Эрзин кожууннуң өөредилге черлери, Тожунуң Ий, Бии-Хемниң Хадың, Өвүрнүң Солчур, Тес-Хемниң Чыргаланды база Кызыл кожууннуң Элегес-Аксы биле ыраккы Каа-Хемниң 2 дугаар школалары хүлээп алган.

«Бичии оолдар, уругларга Юнармия езулуг мөзү-бүдүштү хевирлээр, эрес-дидим, кызымаккай болурунга база патриотчу, тиилелгеже чүткүлдү өөредир келир үениң школазы болур» — деп, Юнармияның регионалдыг штавының начальниги Айдын Шивидек чугаалаан.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
#МыВместе штабтың эки турачылары ажылын уламчылап турар
Следующая запись
Чөөн-Хемчикте чыылда пунктузу ажыттынган
Меню