Маадырның партазы

⚡«Маадырның партазы»

Бо хүн Совет Эвилелиниң Маадыры Т.Б. Кечил-оол аттыг Кызылдың дугаары 3 школазынга Украинага тускай операция үезинде амы-тынындан маадырлыы-биле чарылган Чаян Александрович Чынанның адынга мөңгежиткен «Маадырның партазы» деп булуңну ажыткан.
Аңаа Маадырның чоок кижилери – ынак эжи, үш чаптанчыг уруглары, авазы, ачазы, башкылары, чаңгысклассчылары дээш оон-даа көвей улус кээп, Чаян Чынанның дугайында сактыышкыннарын чугаалап, чыылганнар-биле үлешкен.
«Мээң эрес, маадыр оглум дээш чедип келген чонумга четтиргеним илередип тур мен. Ажы-төлүм шупту бо школага-ла өөренип доосканнар. Чаптанчыг оглумну эрес, дидим кылдыр кижизидип өстүрүп каан башкыларынга мөгеер-дир мен! Берге үелерде бисти мынчаар деткип турарыңар өөрүнчүг»-деп, Маадырның ада-иези чугаалаан.
Чаян Чынанның үш чаптанчыг кыстары ачазынга тураскааткан шүлүктерин күүседи бээрге, кижи бүрүзүнүң карааның чаштары бүлдеңнээр.
«Эргим киживис бистен кезээ мөңгеде чарлып чоруткан-даа болза, бистиң чүректеривисте чырыткы бооп мөңге артар! Маадырлар уттундурбас!»-деп, чыылган чон чугаалап турган.

#МаадырларУттундурбас #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
«Агальматолитовое перо-2021»
Следующая запись
Студенты и преподаватели ТувГУ стали призерами Чемпионата и Первенства Республики Тыва по плаванию
Меню