Кызыгааржының хүнү-биле байыр чедириишкини

«Хүндүлүг кызыгааржылар база кызыгаар албанының хоочуннары! Силерниң профессионал байырлалыңар – Кызыгааржының хүнү-биле байыр чедирдим!
Эң ылаңгыя Тываның кызыгааржылары Россия болгаш Моолдуң 1300 километр девискээрде чыдар күрүне кызыгаарын камгалап турар. Бо кызыгаар бүзүрелдиг холдарда. Силер Тываның болгаш бүдүн чурттуң оожум-тайбың чуртталгазын хандырып турар силер. Кызыгаар эргелели республиканың хөй-ниити амыдыралында идепкейлиг киржип турар. Ооң ажылдакчылары база хоочуннары хөй-хөй патриотчу хемчеглерни эрттирип, аныяк-өскенниң кижизидилгезинге үлүг-хуузун киирип турарлар. «Тываның акы-дуңма кызыгааржылары» хөй-ниити организациязы элээн каш чыл дургузунда ажылдап турар.
Силерниң Төрээн чуртуңарга ынакшылыңар, мергежээниңер, даңгыракка шынчыңар амгы салгалды магадатпышаан, кызыгаар шерииниң алдарлыг чаңчылдарын уламчылаарынга сорук киирер.
Ажыл-албаныңар силерге өөрүшкүнү сөңнээр болзун! Серемчилел силерни база эш-өөрүңерни кезээде кагбазын, кызыгаарны ыржым-шыпшың долуп, кым-даа кажан-даа бистиң төрээн чуртувустуң кызыгаарынче семевезин. Байырлал-биле!» — деп, Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Май 28-тиң хүнүнде кызыгаар албанының шериглери бодунуң профессионал байырлалын демдеглеп турарын сагындыраал.

#день_пограничника #профессиональный_праздник #поздравления #безопасность #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
В Сыстыг-Хеме снова поднялась вода
Следующая запись
Кадык камгалал яамызында аныяк ажылдакчылар
Меню