Кажыыдалдың болгаш сактыышкынның хүнү – Ада-чурттуң Улуг дайынының эгелээн хүнү

1941 чылдың июнь 22 – Россияның төөгүзүнде эң-не муңгаранчыг хүннерниң бирээзи. Ол хүн фашистиг Германия Совет Эвилелинче дайын-чаа чарлавайн, оор езу-биле халдаашкынны кылган. Чурттуң кол-кол демир-орук белдирлеринче, аэродромнарже, шериг-далай баазаларынче болгаш оон-даа өске улуг хоорайларже немец авиация согуушкуннарны кылган.
Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында тыва чон аңгы күрүне турза-даа, кыдыынга артпаан. Оларның Кызыл шеригге дузалааны төөгүже кирген. Тыва эки турачыларның маадырлыг эрес-дидим чоруун ам-даа хөй-хөй салгалдар сактыр.
Бо хүнде бүдүн чуртка сактыышкынның хемчеглери, янзы-бүрү акциялар эртер.
#деньскорбиипамяти #22июня #1941 #тыва #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Доозукчу эжим, доозарын кызыт…
Следующая запись
Тываның девискээринде куш гриви тывылган
Меню