ХОМУШКУ ЧҮРГҮЙ-ООЛДУҢ ДОРТ САЛГАЛДАРЫ

«Өлүм чок полк» акцияның бичии киржикчилери Сульдум Авырал, 9 дугаар гимназияның 1 г клазының өөреникчизи. ЮИД класста өөренип турар. Ооң акызы Сульдум Салгал — ол-ла школаның 4 з клазының өөреникчизи. Совет Эвилелиниң Маадыры, танкист Хомушку Чүргүй-оолдуң салгалы. Маадыр кырган-ачазынга дыка чоргаарланыр, ооң дугайында ам-даа хөйнү билип алыксаар. Кырган-авазындан сонуургап бо-ла айтырттына бээр. Хомушку Ирина Чүргүй-ооловна — бичии оолдарның кырган-авазы.

#Бессмертныйполк #9мая #ДеньПобеды #Тыва #Өлүмчокполк #Победа_Тыва #правнукитувинскогодобровольца #ХомушкуЧүргүйоол_Герой #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
«Звезда-Кызыл» радионуң төрүттүнгени
Следующая запись
Часкы үеде өртке удур айыыл чок чорук
Меню