Хүндүлүг чаңгыс чер чурттугларым!

Тыва Республиканың шериг комиссариадының болгаш бодумнуң өмүнээмден Улуг Тиилелге хүнү-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен!

Улуг Тиилелгени чаалап берген өгбелеривистиң – тыва эки турачыларның эрес-маадырлыг чоруу бистиң чүректеривисте, Тываның болгаш Россияның төөгүзүнде мөңгеде киир бижиттинген.

Оларның алдарлыг маадырлыг чоруун амгы үеде тускайлаттынган шериг операциязының киржикчилери – Тываның төлептиг дайынчылары салгап, төөгүнү уламчылап чоруур.

Хүндүлүг чаңгыс чер чурттугларым, байырлал-биле! Тиилелге хүнү-биле!

Хүндүткел-биле, Тыва Республиканың шериг комиссары Д.Артына.

Предыдущая запись
 В Тес-Хемском кожууне во второй день проведения профилактического мероприятия «Суррогат» изъято 2788 бутылок алкогольной продукции (пива) без соответствующих документов
Следующая запись
«Найырал» кинотеатрга «Испытание аулом» комедияның көрүлдезин школачыларга болгаш студентилерге организастаан
Меню