Бистиң чонувус дузааргак болгаш, кижилерни черле айыылга арттырбас

Дүүн Бай-Тайга кожуундан дагдан баткан 2 турист хөртүк харже дүшкен дугайында медээ келген. Оларны өй-шаанда камгалаан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг тыва камгалакчыларның шудургу ажылын демдеглээн:

«Тываның Онза байдалдар албаны Бай-Тайга кожуунга дагдан баткан 2 турист ханы хөртүкче дүшкенин дыңнатты. Ынаар дораан-на камгалакчылар бригадазы болгаш санавиация ужуп үнген. Камгалал ажылдарның үезинде спутник-биле таварыштыр турисчи бөлүкче харылзашкаш, дарый дуза кадары-биле үнүпкеннер.

Турисчи бөлүктүң улуг дузалакчызы будунга кемдээшкин алза-даа, хөртүк аразындан назы четпээн туристи тыпкан. Өй-шаанда чедип келген камгалакчыларның дузазы-биле когараан туристерни хар адаандан ужулган. Бистиң чонувус дузааргак болгаш, кижилерни черле айыылга арттырбас. А камгалакчыларывыс езулуг-ла мергежээн. Эр хейлер».

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
С праздником Ураза-байрам
Следующая запись
Улуг-Хемниң Даңгыназы 2022
Меню