«Бис российжилер бис»! Россияның Үндезин хоойлузунуң хүнүнге тураскаатканмөөрей ам-даа уламчылап турар

✅ Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы солуннуң редакциязы ТР-ниң Өөредилге яамызы-биле кады «Россияның патриотчузу» деп мөөрейни чарлаанын сагындыраал. Амгы үеде школаларның башкылары мөөрейде идепкейлиг киржип эгелээн. Ооң түңнелин декабрь 24 соонда үндүрер. Мөөрейниң эң бир дугаар киржикчилери ырак-узак Мөңгүн-Тайга кожууннуң башкылары болганын сагындыраал.
Россияның Үндезин хоойлузунуң хүнүнге тураскааткан мөөрей ам-даа уламчылап турар. Идепкейлиг киржиңер!Ооң организакчызының бирээзи «Республиканың немелде өөредилгезин сайзырадыр төп» болганын сагындыраал.
Мөөрей ниитилелдиң кичээнгейин аныяк-өскенниң патриотчу кижизидилгезинче углаар база электроннуг болгаш парлалга МИЧ-терге ук теманы бүгү талалыг чырыдар сорулгаларны салган. Ол ышкаш патриотчу кижизидилгени чорудуп турар педагогтарның, уругларның хөй-ниити организацияларының: шериг-патриотчу клубтарның, юнармейжи отрядтарның, кадет болгаш казак класстарның удуртукчуларының профессионал деңнелин бедидер сорулгалыг.

Патриотчу кижизидилгеге хамаарышкан ажылдарын школаларның башкылары (эр башкылар), школа коллективтери Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы солуннуң интернет курлавырларынга чырыдып болур. Ажылдарын kongulool_mira@mail.ru электроннуг адресче азы https://vk.com/tyvanyn_anyaktary адресче декабрь 4-тен декабрь 24-ке чедир чорудар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#коднюконституциирф #патриотизм #тыванын_аныяктары #молодежь

Предыдущая запись
Утверждены правила определения «границы бедности»
Следующая запись
Россияның Үндезин хоойлузунуң хүнү-биле!
Меню