Бии-Хемде «Буянныг чоруктуң кокпазы» ачы-дуза фондузу бар

«Буянныг чоруктуң кокпазы» ачы-дуза фондузу Бии-Хем кожуунда тургустунган. Ук фонд кожууннуң девискээринде чоннуң социал айтырыгларын шиитпирлежип, эмчилээринге, социал келдерел эртеринге, улуг назылыгларга болгаш кадыкшылының аайы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг улуска дузалаар сорулгалыг. Амгы үеде фондунуң ажыл-ижи мобилизация езугаар кыйгартканнарга дузалаарынче угланган.
Фондунуң ажыдыышкынынга турскааткан баштайгы марафон-концертти бии-хемчилер эрттирген. Оон орулгазындан кирген акша-хөреңгини Бии-Хемниң дайынчыларынга херек чүүлдер садарынга база кожууннуң хамаатызын эмчилеринче чарыгдаар. А кирген акша-хөреңгиниң түңү 70 муң рубль болган. Фондунуң кежигүннери Новосибирск хоорайда дайынчы белеткел эртип турар чаңгыс чер-чурттугларынга чедип, ачы-дуза чедиреринге белен.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

https://vk.com/public216177036

Предыдущая запись
В Кызылском президентском кадетском училище прошла торжественная церемония посвящения в кадеты
Следующая запись
В ТувГУ началась подготовка к проведению Фестиваля национальных культур «Евразия — 2022»
Меню