Айдын Шивидек: “Ада-чуртка бараан болур күзел турган”

Айдың ШИВИДЕК: — Төрүттүнген черим Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорай. Бо хүнде Кызыл хоорайда ажылдап-чурттап чоруур мен. “Келир үеде кым болур мен, кандыг мергежил шилип алыр мен” деп айтырыглар тургустунуп келирге, эге класстардан тура-ла, шериг кижи болуксаар турдум.

Дайын дугайында кинолар дыка сонуургаар болгаш, Ада-чуртка бараан болурун күзеп чораан мен. Ол үеде Тывага чүгле Республиканың кадет школа-интернады турган. Аңаа келир үениң офицерлерин белеткеп, өөредип турган. Кол программазы: эге шериг белеткел (чыскаал, күш-культура, оттуг (огневая).
Эге класстар соонда, меңээ ук кадет школаже кирип шенеп көөр арга тыптып келген. Шылгалда хүнүнде 3 км, 100 метр, 30 метрге маңнаарын база турникке өрү хараныры дээш, даалгалар кылдырган. Ол ышкаш орус дыл, математика, физика, биология эртемнеринге база шылгалдалар болган.

Шупту шылгалдаларны чедиишкинниг эртип алгаш, кадет школаже кирип алганым – эң-не улуг өөрүшкү болган. Шак ол ынчан-на мээң улуг, бот-тускайлаң амыдыралымның бир дугаар “эге арыны” эгелээн.
Амгы үеде Тываның “Юнармия” Бүгү-российжи шериг-патриот хөй-нии­ти шимчээшкининиң регионалдыг салбырының штаб начальниги болуп ажылдап турар мен. Ол ышкаш Тыва Республиканың аныяктар парламентизиниң кежигүнү.
Бодум хуумда спортка, кадык амыдырал чорударынга хандыкшылдыг мен, ынчангаш хостуг үемни ажыктыг кылдыр эрттирерин кызыдар мен. Таакпылавас мен, аныяктарга база сүмелевес мен ону. Чүге дизе аныяктарда ажыктыг чаңчылдарга бодаарга, багай чаңчылдар хөй болуп турар. А таакпы, арага-дары аймаа, ажыл кылбазы дээрге багай сундугуушкуннуң эгези-дир.
Өг-бүле – кижи бүрүзүнге эң-не кол кезээн тургузуп турар. Кижи чүгле бажыңынга деткимчени ап, дыштанып, бодунуң сагыш човап турар айтырыглары-биле үлежип болур. Өг-бүледе бот-боттарын билчирин, ооң кежигүннериниң аразында ынакшылын тургузарда, ниити сонуургалдар база кол деп санаар мен. Чоок харылзаада бот-боттарын дыңнап билири чугула.
Хөй-ле аныяк улустуң албан-ажылының депшилгезинде профессионал сайзырал база чүүден эгелээрил, ол ышкаш кандыг аргалар тып болур дээн билиишкиннер чок болуп турар. Ук айтырыгны шиитпирлээрде, мурнунга сорулга салып алгаш, чүгле ону чедип алыр дээш кызар.
Мээң келир үеде планымда, бис­тиң республиканың шериг-патриот шимчээшкининче ам-даа хөй аныяк оолдар, уругларны хаара тудары кирип турар. Чүге дизе юнармейжилерниң кол-ла ылгалдыг хевири болза, күш-шыдал белеткели, кадык амыдыралды чорудары база бодунуң чуртунга кызыгаар чок ынакшылы.
Төлевилелдер-биле ажылга хамаарыштыр алыр болза, Юнармия бо хүнде делегейни “бүргеп апкан” хамчыктыг аарыг ковид-19-ка удур демиселге боттарының үлүг-хуузун киирген. Олар Бүгү-делегейниң кадык камгалал организациязының айыттынган рецептизи езугаар хол арыг­лап-аштаар антисептикти кылгаш, тускай чагыдып кааны Юнармия деп бижиктиг, ылгавыр демдектиг саваларга куткаш, үлеп турган.
Бо чыл бистиң республикада онза төөгүлүг болуушкун-биле онзагай – Тыва Арат Республиканың 100 чылын демдеглеп турар. Ук болуушкунга хамаарыштыр найысылал Кызылга РФ-тиң Камгалал яамызының “Дорога памяти” төлевилелинге тураскааткан «Граффити Победы» дээр Бүгү-российжи акцияны эрттирери болур. Улус-чон хөй чыглыр черлерге бис тус черниң Ада-чурттуң Улуг дайынының маадыр­ларын көргүзер бис. Ол дээрге аныяктарның патриотчу кижизидилгезиниң кызыгаарынга улуг дайынның маадырларының эрес-дидим чоруктарының дугайында сактыышкынны кадагалап арттырары болур.

Валерия КОНГАР
#тыванын_аныяктары
Предыдущая запись
⚡Только при 100% вакцинации всех сотрудников у общепита есть возможность начать свою работу с 50% заполняемостью, с 11.00 до 18.00 часов. @tmgnews17
Следующая запись
Айдың МОНГУШ: “Аныяктарның идепкейи – хөгжүлдеге деткимче”
Меню