Тыва биле Запорожье аразында “телекөвүрүг”

Кызылда 55-ки гвардейжи тускай мото-адыгжы (даг) бригадага тускай шериг операциязында киржип турар дайынчыларның хей-аъдын көдүрер дээш чаңгыс чер чурттуглары, төрээн кижилери-биле ээлчеглиг “телекөвүрүгнү” эрттирген. Дайынчы оолдар видеохарылзааже үнүп, чоок улузу, төрел чону-биле чугаалажыр аргалыг болганнар.

Тываның Баштыңының база Чазааның мурнундан ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Виталий Бартына-Сады Запорожьеде шериг чаңгыс чер чурттугларынга, тускай шериг операциязының айтырыгларның талазы-биле Тываның Баштыңының тускай төлээзи Тимур Кууларга Шагаа-биле байырын чедирип, ак орукту күзээн.

Тываның IV Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу Башкы чаларап келген Улу чылы-биле байырын чедирип, лама башкылар хары черде төрээн чурт камгалалы дээш эр хүлээлгезин эрес-дидим күүседип турар шериглерниң хей-аъды, сүлде-сүзүү кезээде бедик болурун, Тиилелгелиг чанып келирин күзеп, камгалал номналдарны номчуп, езулалдарны кылып турарын чугаалаан.

Бүдүн делегейде ат-сураа алгаан «Чиргилчин» ансамбли өгбелерниң ырлап чораан ырылары база хөөмей-сыгыды-биле чер-чуртун, чоок улузун, чонун сагынган шериг оолдарның хей-аъдын көдүрген. Амгы үеде Запорожьеде Тываның Улустуң хөөмейжизи Артур Дамдын-оол харыы кылдыр база хөөмей-сыгыдын күүсеткен.

Дайынчыларының дөргүл-төрели болгаш чоок кижилери оларның-биле амы-хууда чугаалашкан.

Дайынчы хөделиишкиннер девискээринде шериг албан-хүлээлгезин күүседип турар оолдарның чоок улузу «телекөвүрүг» таварыштыр харылзаа-биле чугаалажыр арганы тургузуп турары дээш Тываның Чазаанга четтиргенин илереткеннер.

“Телекөвүрүгнүң” Тывадан киржикчилери тускай шериг операциязында мурнуку одуругда чаныш-сыныш чок албан-хүлээлгезин күүседип турар дайынчыларга тоолчургу, күчү-күштүг Улу-чылы шериг оолдарны кезээде камгалап, карактап чоруурун, быжыг тура-соруктуг болурун, онча-менди чанып келирин күзеп, хей-аъды болгаш сүлдези кезээде бедик чоруурун йөрээген.

Шончалай Ховалыг

Чурукту Ада Тюлюш тырттырган

Предыдущая запись
Торжественное награждение победителей конкурса «Доброе сердце — Тыва»
Следующая запись
Председатель Общественной палаты Тувы приняла участие в межрегиональном круглом столе «Общество и выборы»
Меню