Сибирьден эң хөй автомашинаны Тыва чоруткан

Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылында республиканың чону бир демин көргүзүп, «Автопоезд» акциязынга катчып, кыска үе дургузуда орук чок черлерни эртип шыдаар, тускай чепсеглеттинген 40 автомашинаны дамчыткан.

Тускай шериг операциязында киржип турар дайынчыларже Сибирьден эң хөй «демир аъттарны» Тыва чоруткан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг “Дамырактар чыылгаш, хем болур, тарамыктар чыылгаш, күш болур” деп тыва улустуң үлегер домаанда дег республиканың чону демниин көргүзүп, шериг оолдарга ачы-дуза чедирилгези дээш четтиргенин илереткен.

– «Автопоезд» акциязы шынап-ла, бүгү чоннуу болду. Силер бүгүдениң деткимчеңер тускай шериг операциязынга тиилелгени чедип алырынга канчаар-даа аажок улуг ужур-дузалыг. Машина бүрүзү адрес езугаар Тывадан дайынчы хөделиишкиннер девискээринде шериг албан-хүлээлгезин күүседип турарларга чедер. Бис оларның маадырлыг чоруунга чоргаарланып турар бис. Шупту бүдүн-бүрүн чанып кээрин күзээр-дир бис – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

Таңды кожууннуң чагырга чериниң даргазы Алик Монгуш Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында дег, Таңдының чону «Автопоезд» акциязынга каттышканын дыңнаткан. Ол ынчан таңдыжылар фронтуже чоруткан он самолеттуң бирээзин садарынга акша-төгерикти чыгган.

– Төөгү катаптаттынган. Таңдының хөй националдыг чону өгбелериниң изин эдерип, дайын чылдарында дег, “УАЗ” маркалыг автомашинаны шериг оолдарже чоруткан. Тиилелге бистии болур! – деп, Алик Монгуш соцчеткилерде бижээн.

Таңдыжылар Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында фронтуже чоруткан самоледунда дег бижикти, ынчангы үжүктер-биле автомашиназында бижээннер. Езулуг-ла төөгү катаптаттынган. Бүгү чүүлдү тиилелге дээш!

Ниити-российжи улусчу фронт болгаш «Россияның демир-оруктары» ажык акционерлиг ниитилел «Автопоезд» деп акцияны чарлаанын сагындыраал. Украинаже чорудар автомашиналарны “Россияның демир-оруктары” акционерлиг ниитилел поездиге чүдүрүп алгаш чоруптар.

ТуваМедиаГрупп

Предыдущая запись
Время выбрало нас!
Следующая запись
База бир буянныг чорук
Меню