«Ромашка» төлевилели дайынчыларның өг-бүлелеринге дузалаар

Бии-Хем кожууннуң Туранда «Буянныг орук» ачы-дуза фондузу ТР-ниң Баштыңының грантызын тиилеп алгаш, «Ромашка» Бии-хем кожуунда тускай шериг операциязының киржикчилериниң өг-бүлелеринге деткимче төвү» төлевилелин амыдыралга боттандырып эгелээн.

Төлевилелдиң кол сорулгазы – психологтуг тренингилерни, күш-культура хемчеглерин, янзы-бүрү эмнээшкиннерни, шеригжилерниң өг-бүле кежигүннериниң ортузунга культура-массалыг ажылдарны чорудары болур.

Ол ышкаш «Ромашка» төвүнде өг-бүле кежигүннериниң сагыш-сеткилин оожургадыры-биле ажылдарны чорудуп турар. Чоокта чаа шай, дус хавы даараарынга мастер-классты эрттирген. Аңаа 34 кижи киришкен. Оларның аразында тыва дайынчыларның авалары, өөнүң ишти, чоок төрелдери болгаш уруглары бар. Чогаадыкчы терапия үезинде херээжен чон сагыш-сеткилин оожургадып, бодунга бүзүрелди оттурганнар. Авалар, кыс чон боттарының даараан чүүлдерин бажыңнарынче алганнар. Шак мындыг хемчеглерни кожууннуң өске-даа сумуларынга эрттирери планнаттынган.
Алена Нан-Хоо

#грант_сво_поддержка

Предыдущая запись
Кара далайның эриинде доктаамал ажылдыг тыва оолдар
Следующая запись
Гимназияның капитал септелгези дооступ турар
Меню