Дайынчы оолдарга Шагаа сөңү

Улуг-Хем кожууннуң чону Шагаа байырлалын таварыштыр тускайлаттынган шериг операциязында дайынчыларга «Шагаа сөңүн» чыып чорударынга идепкейлиг киришкеннер.

Кожууннуң албан черлериниң, хөй-ниити организациялары, малчыннар, чурттакчы чон тускай шериг операциязында тыва оолдарга ниитизи-биле 200 кг эътти, 445 кг боорзакты, 16 кг үскен далганны, эм-таң аймаа, чигир-чимис, консервалап каан чемнер, чылыг идик-хеп дээш оон-даа өске чугула херек чүүлдерни четчелээн. Дүргени-биле чиииринге белен боор кылдыр: тыва далган, кургаг сүт, чигир, чиңге- тараа холумактыг чемни 200 хаптарга аңгылап белеткээн.
Ниити ачы-дузаны чыып белеткээш, кожуун чагыргазының удуртулгазы регионнуң штавынга хүлээткен.

#сво

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
В день образования СОБР «Эзир» Управления Росгвардии по Республике Тыва офицеры отряда провели мероприятия
Следующая запись
Адыгжы Араптан: сигенни үлээн
Меню